nieuws

Bouw in Brabant voor senioren

woningbouw Premium

Vijf woningcorporaties uit de regio West-Brabant vinden dat de komende vijftien jaar in hun regio alleen seniorenwoningen moeten worden gebouwd. Dat schrijven ze in een open brief aan de gemeenten.

De corporaties (Castria Wonen, Soomland, Wonen West Brabant, Woningstichting
Dinteloord en Woningstichting Woensdrecht) vinden dat de gemeenten waarvoor ze
actief zijn moeten accepteren dat de bevolking krimpt en vergrijst. De gemeenten
moeten daar beter op anticiperen. Met de brief proberen de corporaties vlak voor
de gemeenteraadsverkiezingen de krimpproblematiek op de kaart te zetten. De
corporaties verwijten de gemeenten bij de gronduitgifte de voorkeur te geven aan
projecten die op korte termijn het meeste geld opleveren. De nieuwbouwplannen
van Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Tholen zijn volgens
hen niet afgestemd op de bestaande woningvoorraad. Niet alleen de aantallen maar
ook niet de soort woningen. In de meeste van de huidige 60.000 woningen in
West-Brabant en Tholen kunnen ouderen volgens de corporaties niet thuis verzorgd
worden. Aanpassingen van de woningen zijn echter te duur en vaak onmogelijk.
“Wij vinden dan ook dat alle nieuw te bouwen huizen in de komende vijftien jaar,
potentiële nultredenwoningen moeten zijn”, schrijven de corporatiedirecteuren.

Reageer op dit artikel