nieuws

Amsterdam zet mes in steun corporaties

woningbouw

De gemeente Amsterdam overweegt de bouw van sociale huurwoningen in nieuwbouwgebieden te halveren.

Verlaging van het percentage sociale huur van 30 naar 15 procent levert 120
miljoen euro op, zo blijkt uit een ambtelijk onderzoek naar de mogelijkheden om
de financiële positie van het Ontwikkelingsbedrijf te verbeteren. Of anders
moeten de corporaties bij nieuwbouw een marktconforme grondprijs betalen. Het
zogeheten Vereveningsfonds van de gemeente kampt door negatieve ontwikkelingen
op de vastgoedmarkt met grote tekorten. De verminderde vraag naar kantoren lijkt
zelfs van structurele aard, schrijft directeur Jan Hagendoorn van het
Ontwikkelingsbedrijf. Stevige maatregelen zijn volgens hem nodig. Voor 2014
dreigt een tekort van meer dan 300 miljoen euro. Om het fonds weer gezond te
maken is een bezuiniging nodig van minimaal 366 miljoen euro. Eerder al werd
besloten nieuwe bouwprojecten zoveel mogelijk te beperken, maar dat levert
onvoldoende op. Vandaar dat een ambtelijke werkgroep naar andere
bezuinigingsmogelijkheden heeft gezocht. Amsterdam steunt nu nog op allerlei
manieren de totstandkoming van sociale woningbouw, maar daar is de gemeente niet
toe verplicht. Drastische beperking van sociale nieuwbouw kan er op termijn wel
toe leiden, dat Amsterdam onvoldoende betaalbare woningen heeft. De definitieve
bezuinigingen worden overgelaten aan het nieuwe gemeentebestuur.

Reageer op dit artikel