nieuws

Sterk herstel nieuwbouw van woningen in 2012

woningbouw Premium

De nieuwbouw van woningen kan in de jaren 2012 tot 2015 jaarlijks een groei tegemoet zien van 7 procent. Dit jaar incasseert de sector eerst nog een gevoelige klap van 16 procent productieverlies tot een waarde van 10,8 miljard euro.

Directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw constateert
dat de bouwbranche dit jaar ongemeen hard wordt getroffen. Boven op de 5 procent
terreinverlies in 2009 volgt dit jaar een productiedaling van 7,5 procent. In
2011 treedt stabilisatie op. “Onze ramingen zijn maar weinig minder somber dan
april vorig jaar”, zegt Van Hoek. “Destijds hielden we rekening met een
productiedaling van 9 procent.” Het voorspelde dal wordt wat minder diep vanwege
de hulpmaatregelen van de overheden. De inmiddels gunstiger groeicijfers van het
Centraal Plan Bureau hebben maar een zeer beperkt effect op de bouwramingen. Een
jaar geleden rekende het CPB voor 2010 nog op stagnatie. Dankzij echter vooral
de aantrekkende export wordt nu uitgegaan van 1,5 procent groei, maar de
effecten voor de bouw hiervan laten nog geruime tijd op zich wachten. “In de
woningbouw krijgen we vanaf 2012 te maken met een inhaalvraag. Unilever zal na
een koude zomer het volgende jaar geen extra ijsjes verkopen. In de woningbouw
ligt dat anders. Het moment waarop mensen zelfstandig gaan wonen is cultureel
bepaald en hoort bij een zeker inkomensniveau. De structurele vraag komt straks
weer terug en de burgers die hun beslissingen op de woningmarkt hebben
uitgesteld komen daar nog bij als de onzekerheid over de baan weer verdwijnt. Zo
trekt de vraag naar woningen straks weer extra sterk aan.” Van Hoek denkt dat
als de crisis en de inhaalvraag achter de rug zijn Nederland goed bediend is met
een structurele productie van 70.000 woningen per jaar. Het in 2007 en 2008 nog
gehaalde oude niveau van 80.000 keert volgens hem niet terug. In de periode 2020
– 2030 kan volgens Van Hoek vanwege de demografische ontwikkelingen de
jaarproductie geleidelijk verder terug naar zo’n 60.000 woningen. Het EIB raamt
dat – na de terugslag in 2009 tot 72.000 eenheden – dit jaar 62.000 woningen
worden opgeleverd.

Reageer op dit artikel