nieuws

Preventief aanpakken van oude wijken noodzakelijk

woningbouw

Wijken in de groeigemeenten uit de jaren 60 en 70 moeten nu al worden aangepakt om verloedering te voorkomen. Dit schrijft de G32 in een statement dat is aangeboden aan minister Van der Laan (wonen).

De problematiek van de wijken wordt een van de belangrijkste opgaven voor
stedelijke vernieuwing. Daarvoor is een gerichte investeringsaanpak nodig. Het
regenererend vermogen van deze wijken is bescheiden, menen de 32 gemeenten bij
monde van wethouder Fackeldey van Lelystad. Het is een van de gemeenten die in
de naoorlogse jaren snel is gegroeid. Daardoor kampt de gemeente met een
eenzijdig woningaanbod en ingrijpende veranderingen op het gebied van
bevolkings- en inkomensontwikkeling. Het aantal alleenstaanden groeit, het
aantal gezinnen neemt af en de vergrijzing neemt toe. Daarbij dreigt een
overschot te ontstaan aan kwalitatief verouderde eengezinswoningen. De G32
erkent dat de wijken nu nog geen probleemwijken zijn. De fysieke en de sociale
schoen gaat echter wringen, constateren zij mede op basis van onderzoek. Daarom
moet voorkomen worden dat deze wijken in een neerwaartse spiraal terechtkomen.

Reageer op dit artikel