nieuws

Groot zorgproject Katwijk onzeker

woningbouw

Het grootschalige nieuwbouwproject Vlietstede in Rijnsburg staat op losse schroeven. Door de crisis moet de nieuwe fusiecorporatie Dunavie uit Katwijk de hand op de knip houden.

Een woordvoerder van de corporatie bevestigt dat er een tekort is op het
project. Het is daardoor de vraag of de geplande 55 seniorenwoningen en een
verzorgingstehuis er komen. De corporatie wil verder geen mededelingen doen.
“Volgende week hebben we overleg met de gemeente Katwijk en DSV (woonzorgcentra,
red.) over het project. Daar willen we niet op vooruitlopen.” Vlietstede is een
sloop-nieuwbouwproject. Op de locatie staan nu nog 75 aanleunwoningen en een
verzorgingstehuis die zodanig verouderd zijn dat renovatie volgens Dunavie niet
haalbaar is. Dunavie is een fusieorganisatie die op 31 december vorig jaar
ontstaan is uit Woonstichting KBV en SpiritWonen, beide uit Katwijk. Gezamenlijk
hebben ze 8000 woningen in beheer. KBV zat in 2008 in de financiële problemen.
Volgens het Centraal Fonds bestond er een “onbalans tussen de voorgenomen
activiteiten en de financiële positie van de corporatie”. Cijfers over 2009 zijn
nog niet bekend. Alfred Busser is de nieuwe directeur van de fusiecorporatie.
Hij was directeur bij Woningstichting Haag Wonen (11.000 woningen). Eind vorig
jaar was KBV nog hoopvol over de nieuwe fusie. “Een gefuseerde organisatie kan
de geplande grootschalige herstructurering van verschillende wijken in Katwijk
sneller en slagvaardiger uitvoeren”, schreef de corporatie op haar website.
Behalve het zorgproject in Rijnsburg staat ook de gebiedsontwikkeling voor
voormalig marinevliegkamp Valkenburg op de Katwijkse corporatieagenda.

Reageer op dit artikel