nieuws

Den Helder zaagt aan poten winstbelasting

woningbouw

De aanval van corporaties op de vennootschapsbelasting lijkt een beslissend stadium in te gaan. Woningstichting Den Helder wil definitief uit het bestel. “Een actieve corporatie heeft geen andere keus dan uittreden”, zegt directeur Gerrit Seegers.

Woningstichting Den Helder heeft gisteren in een brief aan minister Van der
Laan aangekondigd uit het bestel te stappen. Als de minister niet akkoord gaat,
stapt de corporatie naar de rechter. In september 2008 dreigde Den Helder al het
sociale woningstelsel te verlaten. Maar na aandringen van Van der Laan werd een
uitweg gezocht. Die heeft na anderhalf jaar “geen enkel resultaat” opgeleverd.
Woningstichting Den Helder zegt te lijden te hebben onder het kabinetsbeleid.
Vooral de vennootschapsbelasting beperkt de investeringsmogelijkheden. Door de
“strafheffing” kunnen niet langer vervallen panden in het stadshart worden
aangekocht en opgeknapt. “Daarmee komt de revitalisering van de binnenstad
ernstig in gevaar.” Verder wordt de bouw van verzorgings- en verpleeghuizen en
brede scholen ernstig vertraagd of gaat de bouw hiervan in het ergste geval niet
door, waarschuwt de woningcorporatie, die verder zegt te moeten bezuinigen op
energiebesparing.

Investeringscapaciteit

De belastingmaatregelen kosten de corporatie 20 miljoen euro. Beducht is de
stichting ook voor de toekomstige maatregelen van het kabinet, zoals het
meebetalen aan de huurtoeslag. Dat vermindert de kasstromen nog verder en
bedreigt de volkshuisvestelijke taak, aldus de corporatie. Directeur Gerrit
Segers hekelt het beeld dat volgens hem in Den Haag leeft van de schatrijke
corporatiesector waarbij het geld tegen de plinten klotst. “De
investeringscapaciteit bij de corporaties loopt hard terug en vooral de
corporaties die al sinds jaar en dag zeer actief zijn, worden feitelijk
afgestraft voor hun actieve inzet.” “In het bestel wat nu vorm wordt gegeven,
worden juist de actieve corporaties geconfronteerd met verschillende vormen van
strafheffing. Kortom: een actieve corporatie heeft geen andere keus dan
uittreden.”

Reageer op dit artikel