nieuws

Ruim 1 miljard voor aanpak oude wijken

woningbouw

Minister Van der Laan (wonen) reserveert voor de komende 4 jaar 1,2 miljard euro voor stedelijke vernieuwing. Het geld gaat rechtstreeks naar steden en provincies. Met hen worden nieuwe afspraken gemaakt over waar ze het geld voor mogen gebruiken.

De investeringen zijn onderdeel van het nieuwe stedenbeleid waarmee het
Kabinet in 2010 begint. Het komende jaar steekt Van der Laans ministerie ook
58,5 miljoen euro extra in het Gemeentefonds. Het geld is bedoeld voor de
veertig Vogelaar-wijken en komt boven op de 250 miljoen die de corporaties in
2010 in de aandachtswijken steken. Van der Laan schrijft in zijn begroting dat
de wijkenaanpak vruchten begint af te werpen. “De leefbaarheid in de wijken is
in vergelijking met andere steden bovengemiddeld toegenomen.” Samen met de
ministeries van Landbouw en Onderwijs stopt VROM respectievelijk 970.000, en 2
miljoen euro in groen en gezichtsbepalende gebouwen in de probleemwijken. Het
kabinet ziet in dat er naast de veertig aandachtswijken meer wijken in Nederland
zijn waar grote problemen zijn. Volgend jaar investeert Van der Laan daarom 30
miljoen euro in de zogenoemde 40+-wijken.

Woningbouwproductie

Grote zorg is de dalende woningbouwproductie. Daar waar het kabinet in de
afgelopen jaren inzette op dik 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar, blijft de
teller volgend het ministerie van VROM in 2010 en 2011 steken op 67.000 nieuwe
huizen. Van der Laan hoopt dat de 395 miljoen euro die hij in het kader van de
crisisbestrijding al aan gemeenten heeft beloofd, de productie enigszins kan
opkrikken. Van der Laan kondigt ook aan dat aan het einde van dit jaar het
‘Actieplan Bevolkingsdaling’ zal worden gepresenteerd. In 2010 wil hij dat plan
gaan uitvoeren, waarmee hij een oplossing hoopt te vinden voor de krimpregio’s
waar nieuwbouw door de verwachte bevolkingsdaling onbetaalbaar zal worden. Van
der Laan roept de verschillende regio’s in zijn begroting op om beter samen te
werken. Om de hoge kabinetsambities op het gebied van energiebesparing te halen
en om de gevolgen van de crisis te bestrijden, worden de subsidieregelingen voor
energiebesparing in woningen volgend jaar voortgezet. Net als de verlaging van
het btw-tarief voor isolatie gehandhaafd blijft. Bovendien komt er extra geld
voor de energie-investeringsaftrek voor corporaties. Voorlopig is de
liberalisatie van de huurmarkt overigens van de baan. Van der Laan meldt dat de
huren ook in 2010 niet met meer dan het inflatiepercentage mogen stijgen en dat
de voorgenomen eigen bijdrage in de huurtoeslag niet wordt doorgevoerd.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels