nieuws

WSW: Bij een derde van corporaties loopt kas leeg

woningbouw Premium

Bij een derde van alle woningcorporaties verdwijnt er meer geld uit de kas dan erin komt. 45 Corporaties worden vanwege een hoog risicoprofiel intensief in de gaten gehouden.

Dat blijkt uit de jaarlijkse meting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) die is verzameld in de publicatie Cijfermatig Perspectief
Woningcorporaties. De ruim 400 corporaties noteerden in 2008 een gezamenlijk
verlies van 573 miljoen euro. In 2007 werd nog ruim 800 miljoen winst
geschreven. Per woning maken de corporaties gemiddeld een verlies van 226 euro.
De sector bezit ruim 2,5 miljoen woningen. Het WSW verwacht dat het
jaarresultaat van 2009 verder onder druk komt te staan vanwege de
vennootschapsbelasting, de tegenvallende verkopen en de oplopende
onderhoudskosten. “Bijna alle corporaties lopen tegen hun financiële grens aan”,
zegt Erik Terheggen, manager beleid bij het WSW. De bouwplannen voor dit jaar
waren volgens hem te ambitieus. “We hebben de indruk dat ze bij de begroting
voor 2009 nog niet helemaal door hadden wat de recessie voor hen betekende.” Nu
is dat besef er wel. “Corporaties hebben een forse knip in de toekomstplannen
gemaakt.” Uit de WSW-publicatie blijkt dat 73 corporaties een hoger
risicoprofiel hebben gekregen. Deze corporaties kunnen de komende tijd vaker
bezoekjes van het WSW verwachten en zullen regelmatig hun financiële cijfers
moeten overleggen. “Maar het zijn niet gelijk allemaal zorgenkindjes”, nuanceert
Terheggen. Wel worden veel van de volkshuisvesters door het WSW opgedragen hun
investeringen te temporiseren of te schrappen, de verkopen van bestaande
woningen op te schroeven en het onderhoud te versoberen. Toch sombert het WSW in
tegenstelling tot corporatiekoepel Aedes niet over de toekomst van de sector.
“De langetermijnvooruitzichten zijn goed”, zegt Terheggen. “Corporaties hebben
een goede balans en genoeg mogelijkheden om de komende jaren bij te sturen. Het
is niet zo dat ze direct omvallen.”

Reageer op dit artikel