nieuws

Toezicht op top Rochdale ontoereikend

woningbouw Premium

Het toezicht van de raad van commissarissen op de top van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale was de afgelopen vijf jaar op meerdere onderdelen ontoereikend.

Dat concludeert het Rotterdamse Vlug adviesbureau in een vrijdag verschenen
rapport. Volgens dit rapport, gemaakt in opdracht van de raad van commissarissen
zelf, had de raad “een ongezond vertrouwen in de bestuursvoorzitter”. Bovendien
ontbrak een adequaat toetsingskader en lag het accent te veel op toezicht
achteraf. Ook ontbrak het de raad van commissarissen aan zelfkritiek. Rochdale
ontsloeg directeur Hubert Möllenkamp eind januari op staande voet. Hij zou zich
schuldig hebben gemaakt aan zelfverrijking. Rochdale probeert via de rechter
ruim een miljoen euro terug te krijgen van de gewezen topman. Tegen Möllenkamp
loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek. De voltallige raad van
commissarissen van Rochdale trad begin februari af. Rochdale heeft daarop
besloten het externe onderzoek toch verder te laten uitvoeren. Minister van der
Laan heeft de resultaten gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Rochdale is het met
deze openbaarmaking niet eens, meldt de minister erbij, “Maar de corporatie
heeft ook aangegeven zich niet te zullen verzetten, mocht daartoe toch worden
overgegaan.” De voormalige raad van commissarissen (RvC) voldeed, constateert
Van der Laan, ook op onderdelen niet aan de Governance-code voor
woningcorporaties. “Daar was de voormalige RvC overigens niet uniek in”, weet
hij.

Vooraf

Van der Laan’s oplossing is verplichting van een aantal elementen uit deze
code. Hij noemt onder meer “minimale eisen aan commissarissen” met betrekking
tot hun zittingsduur en aantallen commissariaten. Ook moeten de RvC’s
verklaringen afgeven over het algehele financiële en maatschappelijke
functioneren van de corporaties. Bedragen voor aankopen en investeringen dienen
in het vervolg vooraf worden beoordeeld.

Reageer op dit artikel