nieuws

‘Rijk moet oplossing vinden voor exploitatietekort Leidsche Rijn’

woningbouw Premium

De gemeente Utrecht valt het plots ontstane exploitatietekort van 23,2 miljoen euro op Vinex-project Leidsche Rijn niet aan te rekenen. Dat vindt Wouter van der Poel, directeur van het projectbureau Leidsche Rijn.

In de grondexploitatie van Leidsche Rijn is voor de periode tussen 2010 en
2020 gerekend op 23,2 miljoen euro Rijkssubsidie. Omdat het kabinet
woningbouwprojecten op een andere manier gaat subsidiëren, heeft Utrecht geen
enkele garantie meer dat dit geld daadwerkelijk binnenkomt. “We maken ons zorgen
over het tekort, het kabinet moet snel met duidelijkheid komen”, reageert Van
der Poel. Dom gehandeld heeft de gemeente Utrecht volgens hem niet. “Deze
subsidieregeling voor locatiegebonden projecten bestaat al jaren. Bovendien is
Leidsche Rijn een uitzonderlijk project met een zeer lange looptijd. Dan mag je
toch rekenen op een permanente Rijksbijdrage?” Van der Poel noemt de ruim 23
miljoen euro op 14.000 nog te bouwen woningen een substantieel bedrag. “De
bouwproductie komt door het wegvallen van de subsidie vooralsnog niet in
gevaar”, besluit hij.

Reageer op dit artikel