nieuws

Noodzaak tot regionale aanpak woningmarkt

woningbouw

De verschillen in de regionale woningmarkten nemen snel toe. Overheidsingrijpen is nodig om lokaal negatieve waardeontwikkeling te voorkomen.

“In Rotterdam en Twente zijn de woningmarkten ontspannen. Al valt zeker nog
wat aan de kwaliteit te doen”, zegt programmadirecteur Verstedelijking Bert van
Delden van het ministerie van VROM. “In Parkstad Limburg daarentegen moet je
drie woningen slopen om er eentje terug te bouwen. Sluis loopt concreet aan
tegen waardevermindering. De verschillen groeien snel.” Tijdens de presentatie
van de woningprognoses van onderzoeksinstituut TNO in Putten schetste Van Delden
de inspanningen van de overheid ten aanzien van de woningmarkt. In rechtstreekse
investeringen is Den Haag met een bijdrage van 500 miljoen op 30 miljard euro
slechts een bescheiden speler. Via wet- en regelgeving en ondersteuning van
vraag (fiscaal bijvoorbeeld) en aanbod (garanties) is de overheid echter een
stevige bemoeial. Gestuurd wordt daarbij op zowel de aantallen als de kwaliteit.
Van Delden rekent zich spekkoper als van het voor dit jaar aanwezige
stimuleringsbudget van 100 miljoen euro een bedrag van 75 miljoen euro wordt
weggezet. Tot 1 januari 2011 is in drie tranches 350 miljoen euro beschikbaar.
De programmadirecteur verstedelijking voorspelt dat door de kredietcrisis de rol
van de projectontwikkelaar buitengewoon zal veranderen. Nooit meer zal zo
gemakkelijk als tot in het recente verleden via de banken geld beschikbaar
komen. Ook de rijksoverheid krabt zich achter de oren. Moet de steun aan de
woningbouw voortaan niet sterker worden gedecentraliseerd?

Traag herstel

Hoofdonderzoeker Walter Manshanden van TNO is er in elk geval van overtuigd
dat het tijdperk van de ruimhartige kredieten een lange reeks van jaren niet
terugkeert. Hij schat in dat de waarde van de bouwproductie tijdens deze crisis
met 4 tot 5 procent wegzakt. Daarna treedt slechts traag herstel op. TNO raamt
in het segment utiliteit dit jaar een daling van de bouwproductie van een kleine
2 procent. In 2010 valt nogmaals 7 procent weg. Op de middellange termijn tot en
met 2014 is rekening te houden met een verlies aan productiewaarde van jaarlijks
3,5 procent. De sector utiliteit wordt in belangrijke mate in de benen gehouden
door de nog steeds stevige investeringen in de gezondheidszorg en het onderwijs.
De kantorenbouw krijgt de zwaarste klappen.

Reageer op dit artikel