nieuws

DHV begeleidt BAM Civiel bij aanleg haven Delfzijl

woningbouw Premium

DHV heeft een contract afgesloten om de uitbreiding van de Wilhelminahaven, onderdeel van de Eemshaven, te begeleiden.

Het ingenieursbureau gaat samenwerken met BAM Civiel, dat de uitvoering
verzorgt. Het project, waarmee 60 miljoen euro is gemoeid, moet over tweeënhalf
jaar klaar zijn. BAM werkt volgens een design, construct & maintenance
contract. De werkzaamheden moeten worden getoetst aan de hand van strenge
milieueisen, weet DHV. Deze hangen deels samen met de nabijheid van de
Waddenzee. De haven zal worden gebruikt voor het lossen van steenkool voor de
twee elekticiteitscentrales die Nuon en RWE bij Delfzijl bouwen.

Reageer op dit artikel