nieuws

De kalkoenen

woningbouw Premium

Net zo min als je het kabinet de schuld van de crisis kan geven, kun je datzelfde kabinet de credits geven dat we er sneller uitkomen dan iedereen dacht.

Geloof dus nationaal penningmeester Wouter Bos niet als die zichzelf op de
borst klopt dat de steunmaatregelen van het kabinet zo goed hebben geholpen,
want het is onzin. Het roept het beroemde verhaal op van de kalkoen die zo graag
in een hoge boom wilde klimmen. Door elke dag wat stierenmest te eten lukte het
uiteindelijk. Een boer die hem zag zitten, schoot hem direct uit de boom. Moraal
van het verhaal is een oude ondernemerswijsheid: bullshit can bring you to the
top but won’t keep you there very long. Dat geldt dan voor managers in het
bedrijfsleven. In de politiek werkt het precies andersom. Naarmate de mond
verder richting de nek verschuift, is een langduriger verblijf aan de top
gegarandeerd. Neem bijvoorbeeld de manier waarop politici zich druk maken over
de positie van het midden- en kleinbedrijf. Dat is de motor voor
werkgelegenheidscreatie, dus moet het mkb gepamperd worden. Europa heeft zelfs
een small business wet gemaakt om de positie van het mkb te versterken. In
Nederland blijft het echter bij mooie woorden. Het pakket steunmaatregelen heeft
zich vooral gericht op de infrastructuur, een tak van sport die minder te lijden
heeft gehad van de crisis. Wat daarna voor de woningbouw is gebeurd, daarvan
moet nog worden afgewacht of het werkelijk effecten heeft gehad. Wat enkele
gemeenten en provincies hebben gedaan, ziet er in ieder geval kansrijker uit. De
politiek maakt zich veel liever druk over Mohammed Enait, de advocaat die
vanwege zijn geloofsovertuiging weigert op te staan voor de rechters.
Staatssecretaris Albayrak overweegt nu zelfs een wet om Enait te laten opstaan.
Kennelijk zien politici niet dat respect niets te maken heeft met al dan niet
opstaan. Opvallende gebeurtenis deze week is de omslag van de vakcentrale FNV.
Voorzitter Agnes Jongerius legt zich neer bij verhoging van de AOW-leeftijd. Om
geloofwaardig te blijven, blijft ze zich wel verzetten tegen de manier waarop en
tegen verhoging van de pensioenleeftijd. Het aantal kalkoenen in ons land neemt
overduidelijk hand over hand toe. Willen de echte boeren opstaan?

Reageer op dit artikel