nieuws

Commentaar: ramp

woningbouw

Wie naar de corporaties luistert, hoort dat er een ramp dreigt voor de sociale woningbouw. De volkshuisvesters hebben straks geen geld om sociale huurwoningen te bouwen. De verliezen die ze maken op sociale huurwoningen, zouden ondraaglijk zijn. Over drie jaar is het misschien al zover. Dit rampspoedscenario schetste corporatiekopstuk Frank Bijdendijk gisteren in Cobouw.

Het verschil tussen de aanvangskosten die corporaties maken om een woning te
bouwen (bouwkosten, grondkosten, overige kosten, hogere kwaliteiteisen) en de
opbrengsten die ertegenover staan (huur minus kosten onderhoud en beheer) is
volgens Stadgeboot-bestuurder Bijdendijk inmiddels opgelopen tot 100.000 euro
per woning. En niet, zoals minister Van der Laan zegt, 54.000 euro. De minister
kijkt door de achteruitkijkspiegel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting naar
cijfers over 2006. Daardoor schat hij de verliezen die corporaties per sociale
huurwoning maken, de zogeheten onrendabele top, niet goed in. Dat is hem aan te
rekenen. De wereld is na 2006 veranderd. De prijzen voor bouwmaterialen schoten,
mede door de extreem hoge olieprijzen, de lucht in. Ook is zijn stelling dat de
onrendabele top voor het grootste deel wordt bepaald door de corporaties zelf,
niet houdbaar. Corporaties hebben geen invloed op de prijs van materialen en
arbeidsloon. En de huren kunnen alleen inflatievolgend omhoog. De sector moet
dringend worden geholpen met huurliberalisatie. Slaat Van der Laan dan helemaal
de plank mis? Nee. De minister heeft gelijk als hij zegt dat corporaties meer
bestaande woningen kunnen verkopen. Met de opbrengsten kunnen ze investeren en
de verliezen op sociale huurwoningen deels compenseren. Het afgelopen jaar
werden slechts 14.000 woningen van de hand gedaan, op een woningvoorraad van 2,4
miljoen woningen. Slechts 1 op de 171 woningen werd dus verkocht. Dat is erg
weinig. Er valt veel meer geld uit de stenen te halen. Ook kunnen corporaties
bezuinigen op onderhoud en beheer. De onderhoudskosten zijn in 2008 met 8
procent gegroeid. Van der Laan roept terecht op de bedrijfslasten in te dammen.
Corporaties doen er goed aan de hand in eigen boezem te steken.

Reageer op dit artikel