nieuws

Vraag naar woningen in Groene Hart stagneert

woningbouw Premium

Over tien jaar is er geen uitbreidingsvraag naar woningen meer in het Groene Hart. Dat voorspellen onderzoekers van Companen op basis van enquêtes.

De afgelopen jaren tot 2007 is er in het Groene Hart, tussen de vier grote
Randsteden, sprake geweest van een zeer geringe toename van de bevolking. De
natuurlijke aanwas was nog wel positief, maar neemt af. Meer mensen verlaten de
streek dan zich er vestigen. Gedeeltelijk is dit veroorzaakt door het
restrictieve bouwbeleid. Hierdoor door is het aanbod van woningen te laag
geweest. De procedures werden dan ook veelvuldig genoemd als knelpunt voor
bouwen in de groene long van Holland.

Reageer op dit artikel