nieuws

‘Rotterdam boft, maar er zit ook een visie achter’

woningbouw

‘Rotterdam boft, maar er zit ook een visie achter’

In Rotterdam gaan ze het doen, vierhonderd woningen die normaal 225.000 euro moeten kosten, neerzetten voor 160.000 euro. Hoe doen ze dat. Is er altijd te duur gebouwd? Of gaan ze de krotten van over vijf jaar neerzetten?

Joop van de Leeuw, directeur van Dura Vermeer Rotterdam, moet hartelijk
lachen. Hij is nauw betrokken geweest bij de afspraken die wethouder Hamit
Karakus met corporaties en marktpartijen heeft gemaakt. “Nee, het is de
bedoeling dat we niet inleveren op kwaliteit. Gek genoeg helpt de crisis een
beetje. Daardoor zakken de grond- en bouwprijzen waardoor we de eerste klap van
de besparing al binnen hebben. Daarnaast hebben we voor langere tijd prijzen
vastgelegd waardoor we zekerheid hebben voor de langere termijn.” Dat kan nog
steeds niet genoeg opleveren om 25 procent besparing te krijgen. “Dat is waar.
Maar afgesproken is dat alle partijen moeten bijdragen. Als je 25 procent omlaag
wil met je prijs, dan moeten alle onderdelen, dus ook de grondprijs met dat
percentage zakken. Corporaties hebben al beloofd mee te doen. De gemeente kijkt
zelf nog wat ze op dit punt kan doen. Probleem voor de gemeente is dat als ze
wat doet aan de grondprijs, ze dat over de hele linie moet doen. In elk geval
denkt de gemeente erover na. Ook wordt gekeken naar de legeskosten. Daar kan ook
nog wat gebeuren wat weer bijdraagt aan kostenverlaging.”

Mazzel

Rotterdammers boffen maar. “Die hebben mazzel. Maar er zit ook een visie
achter. We starten in herstructureringswijken met een experiment. Voor die
wijken is het goed dat er diversiteit aan woningen komt. Bovendien doe je op
deze manier aan waardecreatie voor de Rotterdammers en dan nog voor een speciale
doelgroep die dat ook kan gebruiken. Daarnaast kun je op deze manier ook aan een
vraag naar goedkopere, sociale woningen voldoen. En last but not least, kunnen
veel mensen aan het werk blijven.” Waarom doet een bedrijf als Dura Vermeer mee.
Het is toch geen charitatieve instelling? “Wij hebben een belangrijk deel van
onze roots in Rotterdam liggen. Vanuit je maatschappelijke verantwoordelijkheid
wil en moet je dan ook aan dit soort zaken meedoen zeker in de huidige tijd. Als
je én goede woningen in de lage prijsklassen kunt neerzetten, énmeehelpen aan
het herstructureren van de stad, én je bedrijf continuïteit kan geven, dan is
het logisch dat je meedoet”, aldus de geboren en getogen Rotterdammer.

Reageer op dit artikel