nieuws

‘Noodmaatregelen zorgen voor te veel overlast’

woningbouw Premium

De te korte woningscheidende wanden in duizenden huizen in Hoofddorp snel aanpakken is te duur en niet uitvoerbaar.

Dat stelt minister Van der Laan in een brief aan de Tweede Kamer. In
duizenden woningen in de gemeente Haarlemmermeer moet de scheidende wand worden
aangepakt, omdat die nu te kort is. Daardoor is de kans dat een brand van de ene
naar de andere woning overslaat, groter dan wettelijk is toegestaan. De gemeente
geeft woningeigenaren vijf jaar de tijd om het probleem te verhelpen. De Kamer
twijfelde voor de zomer of die periode niet wat lang is. Minister Van der Laan
verwerpt dat. Hij schrijft dat het uitvoeren van definitieve bouwkundige
maatregelen op korte termijn niet realistisch is gezien het grote aantal
woningen, de benodigde personele capaciteit en financiële middelen.

Reageer op dit artikel