nieuws

Krimp baart Bouwend Nederland geen zorgen

woningbouw Premium

De bouwsector verwacht geen dramatische gevolgen van bevolkingsdaling. Ook al zal het aantal inwoners in bepaalde regio’s afnemen dan nog hoeft dit niet te leiden tot veel minder opdrachten voor de bouw.

Zo reageert Bouwend Nederland op het Interbestuurlijk actieplan
bevolkingsdaling; ‘Krimpen met kwaliteit’ dat vrijdag werd gepresenteerd. Het
plan schetst hoe de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk de gevolgen van bevolkingsdaling
willen aanpakken. Op dit moment heeft Nederland drie krimpregio’s: Noord- en
Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad in Limburg. Verwacht wordt dat de
komende vijftien jaar in 40 procent van de Nederlandse gemeenten het
inwoneraantal terugloopt. Volgens René Meijboom, secretaris van Bouwend
Nederland Zuid, betekent de krimp niet dat alle bouwbedrijven minder opdrachten
krijgen. “Krimp betekent niet alleen dat er minder wordt gebouwd en meer wordt
gesloopt. Veel huizen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en zullen
worden aangepast of vervangen.”

Reageer op dit artikel