nieuws

Een derde corporaties kampt met lege kas

woningbouw Premium

Bij een derde van alle woningcorporaties verdwijnt er meer geld uit de kas dan erin komt. 45 Corporaties worden vanwege een hoog risicoprofiel intensief in de gaten gehouden.

Dat blijkt uit de jaarlijkse meting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) die is verzameld in de publicatie Cijfermatig Perspectief
Woningcorporaties. De ruim 400 corporaties noteerden in 2008 een gezamenlijk
verlies van 573 miljoen euro. In 2007 werd nog ruim 800 miljoen winst
geschreven. Per woning maken de corporaties gemiddeld een verlies van 226 euro.
De sector bezit ruim 2,5 miljoen woningen. Het WSW verwacht dat het
jaarresultaat van 2009 verder onder druk komt te staan vanwege de
vennootschapsbelasting, de tegenvallende verkopen en de oplopende
onderhoudskosten.

Reageer op dit artikel