nieuws

Woningvraag tot 2015 onverminderd hoog

woningbouw

In vrijwel heel Europa blijft het aantal huishoudens groeien.

Dat is de belangrijkste reden voor de nog steeds grote vraag naar nieuwe
woningen, blijkt uit onderzoek van Bouwfonds Real Estate Investment Management
(REIM). De vastgoedbelegger heeft gekeken naar 971 regio’s in Europa. Londen
kent de grootste vraag gevolgd door Toulouse en Valencia. Utrecht is de eerste
Nederlandse regio op plaats 16. Wordt naar landen gekeken, dan is de toename het
grootst in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk gevolgd door Nederland, Frankrijk
en België. Binnen de landen is wel sprake van grote regionale verschillen. Zo
zijn de vooruitzichten in Oost-Duitsland minder positief omdat de bevolking en
het aantal huishoudens daar afneemt. In vrijwel alle Europese landen is de
nieuwbouwproductie afgenomen en neemt de komende jaren verder af. Dit is vooral
het geval in landen waar de afgelopen jaren meer is gebouwd dan er vraag was. In
Spanje en Ierland is inmiddels sprake van een woningoverschot. In tegenstelling
tot Spanje neemt het aantal huishoudens in Ierland echter nog steeds fors toe,
waardoor de toekomstige uitbreidingsvraag naar woningen toch groot blijft. Daar
staan landen als Duitsland, Nederland en Frankrijk tegenover waar de vraag nu al
groot is. Door de dalingen van de nieuwbouwproductie in deze landen nemen hier
de woningtekorten toe. Dat heeft in deze landen tevens tot gevolg dat de daling
van de huizenprijzen die zich overal in Europa voordoet, beperkt is. Bouwfonds
REIM verwacht dit jaar in Nederland een prijsdaling van 6 procent. Voor
Frankrijk wordt een prijsdaling van tussen de 5 en 10 procent voorspeld. In
Duitsland zal de prijsdaling beperkt blijven tot 1,5 procent.

Spanje

De manier waarop verschillende landen omgaan met de woningmarkt is terug te
vinden in de verdeling van de woningvoorraad in huur- en koopwoningen. Zo is in
Duitsland kopen duur door het ontbreken van renteaftrek. Daar is het aandeel
eigen woningen dan ook maar 40 procent. Spanje is wat dit betreft koploper met
een aandeel van 86 procent koopwoningen. Gemiddeld ligt het eigenwoningbezit in
de Europese Unie op even boven de 70 procent. Nederland ligt daar ondanks de
fiscale stimulering ver onder met 56 procent. Dat heeft te maken met de
uitgebreide sociale huursector in ons land.

Reageer op dit artikel