nieuws

Vertrouwen in markt voor koopwoningen neemt toe

woningbouw Premium

Het vertrouwen onder gegadigden voor koopwoningen neemt toe. Dat constateert de ING op basis van eigen marktonderzoek.

Bijna drie kwart van de starters geeft aan het nu een gunstige periode te
vinden om een eigen huis te kopen. Opvallend noemt de bank het verder dat ook
woningbezitters het daarvoor nu een gunstige periode vinden. De ING constateert
echter wel dat wanneer een nieuwe woning gekocht wordt, de kopers zich zorgen
maken over de huidige woning die eerst verkocht moet worden. De helft verwacht
de woning binnen een half jaar te kunnen verkopen. Veel starters geven te kennen
eerst meer kennis te willen vergaren van de veelal complexe financiële producten
die worden aangeboden voor een eigen woning.

Reageer op dit artikel