nieuws

‘Overheid gaat miljarden weghalen bij corporaties’

woningbouw Premium

Corporaties zullen de komende jaren voor miljarden euro’s gesnoeid worden. Dat blijkt uit een brief die Aedes-voorzitter Marc Calon onlangs aan corporaties heeft gestuurd. De corporaties zijn furieus.

In de brief geeft Calon aan dat het zeer waarschijnlijk is dat de overheid de
corporaties niet zal sparen. “Het kabinet geeft duidelijk aan dat er ook naar de
corporatievermogens wordt gekeken en dat er ettelijke miljarden per jaar
bezuinigd moeten worden op het thema wonen”, schrijft de Aedes-voorzitter aan
alle corporatiedirecteuren. “De betaalbaarheid, de huurtoeslag, de verwevenheid
van koop- en huurmarkt en de sturing van de corporaties worden hier nadrukkelijk
bij betrokken.” De kabinetsbezuinigingen kunnen volgens hem vergaande gevolgen
hebben voor de sector. De bezuinigen zijn onderdeel van een grootschalig
overheidsprogramma. Door de financiële crisis heeft het kabinet vele miljarden
euro’s in banken en verzekeraars moeten pompen. Dat geld moet de komende jaren
weer terugvloeien naar de staatskas. De bedoeling is dat jaarlijks 35 miljard
euro wordt bespaard op overheidsuitgaven.

Hypotheekrente

Bronnen in de corporatiewereld verwachten dat in ieder geval de
hypotheekrenteaftrek en het inflatievolgend huurbeleid aan de kant worden
geschoven. De beleidsmakers zouden zich vooral bezig houden met de vraag hoe dit
gecommuniceerd moet worden. Corporaties verwachten ook dat de huurtoeslag op het
bordje van de corporaties komt te liggen. Nu betaalt de overheid deze toeslagen.

Uitkleden

Corporaties zijn geschrokken van de brief van Calon. “De volkshuisvesting
staat in de brand”, reageert Piet de Vrije, directeur van woningcorporatie
Patrimonium. Hij is faliekant tegen het verder uitkleden van de
volkshuisvestingssector. “Wij laten onze huurders niet betalen voor de
miljardenschuld die de staat heeft gemaakt om de bankencrisis op te lossen.”
Calon is ook kritisch. Hij wil dat goed bekeken wordt wat de aankomende brede
heroverweging van de woningmarkt voor effecten heeft, voordat eraan wordt
gesleuteld. “Laat het korte termijn financieel gedreven bezuinigingsgebeuren
niet de langetermijnvisie op de woningmarkt totaal verpesten”, waarschuwt hij.

Reageer op dit artikel