nieuws

Ontslagen bij Heijmans-dochter

woningbouw Premium

Heijmans-dochter Walcherse Bouw Unie heeft 31 personeelsleden ontslag aangezegd.

Dat is ongeveer een kwart van het personeelsbestand van de ontwikkelende
bouwer. Het gaat om mensen met allerlei soorten functies en met zowel kortlopend
als lang dienstverband. Reden voor de inkrimping is het teruglopende werk waar
ook WBU mee wordt geconfronteerd. De bouwer is actief in Zeeland waar de markt
voor nieuwe woningen net als de rest van het land niet zo wild meer is. Het
bedrijf heeft momenteel 5 projecten in de verkoop. Daarnaast zijn al enkele
projecten in Middelburg en Goes in aanbouw, waar nog niet alle woningen verkocht
zijn.

Reageer op dit artikel