nieuws

Hoogbouw niet toegestaan in Indische Buurt

woningbouw Premium

De gemeente Almere mag invulling geven aan het bestemmingsplan Indische Buurt, maar op het punt van hoogbouw van 60 meter moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Realisatie van het plan maakt het mogelijk dat het nu nog onbebouwde terrein
wordt omgevormd tot een woon-werkgebied. Omwonenden hadden bezwaar aangetekend
tegen de provinciale goedkeuring van het plan omdat zij het er niet mee eens
zijn dat het plan bebouwing tot 60 meter hoogte mogelijk maakt. Volgens hen past
dat niet in een omgeving waar veel laagbouw voorkomt. De hoogste bestuursrechter
stelde de appelanten op dit punt in het gelijk.

Reageer op dit artikel