nieuws

Groen licht Drents-Gronings project ondanks 2200 bezwaren

woningbouw Premium

De Drentse gemeenten Leek en Noordenveld kunnen door met de ontwikkeling van 5850 woningen tussen Roden en Leek. Ondanks 2200 bezwaren lijken de gemeenteraden in te stemmen met het 470 miljoen euro kostende project.

Het plan, de Intergemeentelijke Structuur Visie (IGV) Roden-Leek, omvat de
nieuwbouw van 5850 woningen. Voor de komst van de huizen moeten er 1100 oude
panden worden gesloopt. Van de 5850 woningen wordt in ieder geval 30 procent
voor sociale woningbouw gebruikt. Verder komt er 20 hectare bedrijventerrein
naast de 40 hectare bij die momenteel aan de noordkant van de A7 wordt
ontwikkeld. Het ontwerp van stedenbouwkundigbureau Juurlink en Geluk uit
Rotterdam wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase moet voor 2016 zijn
opgeleverd. In 2030 moeten alle woningen gereed zijn. De samenwerkende gemeenten
hebben inmiddels de Milieu Effect Rapportage-procedure doorlopen. De provincies
Groningen en Drenthe hebben samen een studie naar de hoofdontsluiting voor het
autoverkeer en het openbaar vervoer in het gebied tussen Roden en Leek,
uitgevoerd. Verwacht wordt dat de verkeersdruk in het gebied met maximaal 30
procent toeneemt.

Regiovisie

Het plan tussen Leek en Roden maakt deel uit van de Regiovisie
Groningen-Assen waarin onder andere de bouw van 60.400 woningen staat gepland.
De exacte invulling van de Intergemeentelijke Structuur Visie Roden-Leek moet
nog worden uitgewerkt. Drie landgoederen die in het gebied liggen blijven
volgens de gemeenten buiten schot. Het definitieve besluit van de gemeenteraden
volgt eind deze maand.

Reageer op dit artikel