nieuws

Eindhoven heeft het gehad met krachtwijken

woningbouw

Vier Eindhovense woningcorporaties willen niet meer meewerken aan de landelijke aanpak van de Vogelaarwijken. Ongehoord, vindt minister van der Laan (wonen). Begrijpelijk, zegt Marc Calon van Aedes.

Met een ingezonden brief in de Volkskrant van gisteren zetten de corporaties
zich af tegen het krachtenwijkbeleid. Dat is failliet, stellen directeuren Marc
Eggermont (Woonbedrijf), Ton Mans (Domein), Henk Buursink (Wooninc) en Paul van
Haren (Trudo). “Niemand gelooft nog in de regeling.” Het geld dat
collega-corporaties voor de aanpak van de achterstandswijken hebben verzameld,
staat op een bankrekening bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het gaat in
totaal om 75 miljoen euro. Het fonds betaalt de corporaties met projecten in
Vogelaarwijken nog niet uit, omdat ruim tweehonderd corporaties bezwaar hebben
aangetekend en Brussel een procedure is begonnen tegen de regeling. Het
overhevelen van geld van de ene naar de andere corporatie zou staatssteun zijn.
In afwachting van de Europese uitspraak worden de bezwaren niet behandeld, en is
uitvoering van de regeling door de minister opgeschort. De Eindhovense
corporaties zetten nieuwe projecten stil zolang er geen Vogelaargeld wordt
uitgekeerd. De corporaties zeggen op 5 miljoen euro te rekenen uit het
wijkenfonds. “Maar we hebben nog altijd geen cent gehad. In feite zeggen wij:
zorg dat het werkt, anders gaat de stekker eruit.”

Verbolgen

Minister Van der Laan is verbolgen over de houding van de Eindhovense
corporaties. Hij vindt het “ongehoord” dat de corporaties juist nu het
vertrouwen in hem opzeggen, Hij is in overleg met Brussel over de projectsteun
en denkt volgende week knopen te kunnen doorhakken. Aedes-voorzitter Marc Calon
kan de reactie van de corporaties wel begrijpen. “Ze willen wel doorgaan met de
wijkaanpak, maar kunnen geen financiële verplichtingen meer aangaan.” De
Aedes-voorzitter vindt het Vogelaargeld zo gauw mogelijk vrij moet komen voor de
wijken. Daarna moet er volgens hem snel een alternatief komen voor de
Vogelaarheffing. “De minister moet erkennen dat de heffing niet werkt. Er is
ontzettend veel weerstand tegen in de sector.” Calon ziet liever een vorm van
regionale solidariteit. Of een tendersysteem waarbij corporaties zich kunnen
inschrijven om investeringen van andere corporaties te financieren. In het
Noorden denken een aantal corporaties volgens Calon na over een regionaal
financieringsmodel. Ook in Amsterdam worden manieren bedacht om regionale
financiering van wijken van de grond te krijgen. Er wordt dus gewerkt aan een
oplossing. Calon: “Maar we kunnen het niet in vijf dagen even oplossen.”

Reageer op dit artikel