nieuws

Corporatie laat dure woningen links liggen

woningbouw Premium

Corporatie laat dure woningen links liggen

Corporaties hebben geen belangstelling in het overnemen van onverkochte dure nieuwbouwwoningen van ontwikkelaars. Geen enkele corporatie heeft zich gemeld bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor de overname van woningen met stichtingskosten boven de 240.000 euro.

“Tot nu toe hebben nul corporaties gebruik gemaakt van de tijdelijke
verhoging van de WSW-borgingsgrens naar 350.000 euro”, zegt Roland van der Post,
directeur van het WSW, dat garantstellingen verzorgt voor corporatieleningen.
Minister Van der Laan verhoogde de borgingsgrens in juni van dit jaar tijdelijk
naar 350.000 euro. De maatregel was bedoeld om corporaties aan te zetten
onverkoopbaar gebleken nieuwbouwwoningen over te nemen van projectontwikkelaars.
Hoe het komt dat corporaties afzien van overname van onverkoopbare dure woningen
weet Van der Post niet. “Het kan zijn dat corporaties goed onderhandelen en
uitkomen op prijzen onder de 240.000 euro.” WSW borgt corporatieleningen tot een
maximum van 240.000 euro. Een andere verklaring zou volgens Van der Post kunnen
zijn dat corporaties hebben gewacht op besluitvorming uit Brussel; het
gebruikmaken van WSW-borging voor dure woningen zou een vorm van staatssteun
kunnen zijn. Die besluitvorming heeft vorige week plaatsgevonden. Minister Van
der Laan kwam met Eurocommissaris Kroes overeen dat Brussel geen staatssteun
toestaat voor activiteiten waarmee corporaties in concurrentie treden met
marktpartijen, zoals de bouw en verhuur van duurdere huurwoningen (met een huur
boven de huurtoeslaggrens van 648 euro), of voor de bouw van koopwoningen.

Definitieve beschikking

Door het besluit van Brussel lijkt de tijdelijke verhoging van de
borgingsgrens geen waarde meer te hebben. Corporatiebranchevereniging Aedes wil
echter nog geen conclusies trekken. “Het wachten is op de definitieve
beschikking van de minister. Die komt waarschijnlijk binnen één a twee weken”,
zegt een woordvoerder. De beschikking zou meer duidelijkheid moeten geven hoe
Van der Laan het akkoord met Brussel precies vertaalt naar de praktijk. Omdat de
minister aanstuurt op regionale differentiatie, is het nog niet zeker wat de
gevolgen zijn voor de corporaties. In tegenstelling tot de tijdelijke verhoging
van de borgingsgrens tot 350.000 euro, is de permanente verhoging van de
borgingsgrens van 200.000 euro naar 240.000 euro wel een succes. Tot 1 september
hebben corporaties borgstellingen aangevraagd voor in totaal 16.000 woningen.
Het gaat om in totaal 3,45 miljard euro. Eenderde (136) van alle corporaties
heeft tot nu toe gebruik gemaakt van de uitgebreide garantstelling. WSW verwacht
dat een groot gedeelte van de overige corporaties ook gebruik zal maken van de
opgehoogde borgingsgrens. De hogere borgingsgrens is er na jaren soebatten in
juni van dit jaar gekomen. Voor corporaties werd het de afgelopen jaren steeds
moeilijker om de stichtingskosten per verhuureenheid onder de 200.000 euro te
houden. Deze grens werd sinds 2003 niet meer geïndexeerd, terwijl de grond- en
bouwkosten wel stegen. Gevolg was dat veel sociale projecten boven de 200.000
euro uitkwamen en niet door het WSW geborgd konden worden. Door de financiële
crisis werd het voor corporaties lastig om bouwprojecten gefinancierd te
krijgen.

Reageer op dit artikel