nieuws

Bestemmingsplan Almere door rechter goedgekeurd

woningbouw Premium

De gemeente Almere mag invulling geven aan het bestemmingsplan Indische Buurt, maar op het punt van hoogbouw van 60 meter moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Dat volgt uit een uitspraak van de Raad van State. Realisatie van het plan
maakt het mogelijk dat het nu nog onbebouwde terrein wordt omgevormd tot een
woon-werkgebied. Omwonenden hadden bezwaar aangetekend tegen de provinciale
goedkeuring van het plan omdat zij het niet eens zijn dat het plan bebouwing tot
60 meter hoogte mogelijk maakt. Volgens hen past dat niet in een omgeving waar
veel laagbouw voorkomt. De hoogste bestuursrechter stelde de appelanten op dit
punt in het gelijk.

Reageer op dit artikel