nieuws

Van der Laan verdeelt 150 miljoen euro

woningbouw Premium

Projecten op het gebied van herstructurerings- of uitbreidingsnieuwbouw waaraan nog voor 1 juli 2010 kan worden begonnen, maken aanspraak op rijkssubsidie van maximaal 10.000 euro per woning.

Projecten die in combinatie met een parkeergarage of winkel worden gebouwd,
maken meer kans. Dat heeft minister Van der Laan bekendgemaakt. In totaal heeft
de minister 150 miljoen euro te verdelen. Woningen die voor een bijdrage in
aanmerking komen, zijn koop-of huurwoningen boven de liberalisatiegrens. Het is
de tweede keer dat Van der Laan woningbouwsubsidie in het kader van de
kredietcrisis te verdelen heeft. De eerste keer toen de regeling zwaar werd
overtekend, moest de minister gemeenten teleurstellen die een relatief hoge
bijdrage per woning aanvroegen. Ontstaat deze situatie weer dan zullen de
aanvragen opnieuw zo worden behandeld. Er zit nog 145 miljoen euro extra in de
pot.

Reageer op dit artikel