nieuws

Twentse corporaties hekelen kritiek SP

woningbouw Premium

De Enschedese corporaties Woonplaats en Domijn hekelen de kritiek van de SP in de Tweede Kamer op de investering van beide corporaties in de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed in het FC Twente-stadion.

De socialisten vrezen dat het hek van de dam is nu beide corporaties
toestemming hebben gekregen van minister Eberhard van der Laan voor dit project.
“Onze kerntaak blijft het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen”, reageren
vastgoedontwikkelaars Stan Westerink van Domijn en Menno van der Veen van De
Woonplaats op de angst van de SP. De Twentse corporaties Woonplaats en Domijn
steken 17 miljoen in de ontwikkeling en bouw van onderwijskundige ruimtes (Sport
en Beweging en Cruyff College) en een medische kliniek (totaal 7600 vierkante
meter) onder de tribunes van de Grolsch Veste. Verder worden kantoor- en
verenigingsruimten gebouwd voor respectievelijk het project Scoren in de Wijk en
twee supportersverenigingen van FC Twente. Beide corporaties verhuren de
accommodaties voor de komende vijftien jaar. SP-fractielid Paulus Jansen:
“Weliswaar ontwikkelen Domijn en De Woonplaats maatschappelijk vastgoed in
Enschedese wijken, maar het stadion ligt daarbuiten. Investeren in een medische
kliniek is mijns inziens een commerciële activiteit en hoort dus niet tot de
taak van een woningcorporatie. Wij zullen bij de minister terugkomen op de rol
van de corporaties in Nederland.” Jansen stelt dat de kerntaak van een
corporatie is het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen. “Pas als dat naar
wens verloopt mag een corporatie investeren in maatschappelijk vastgoed in de
wijk waar men woningen bezit.”

Discussie

Volgens beide vastgoedontwikkelaars klopt er niets van het verhaal van de SP:
“Het stadion van FC Twente zit dicht tegen de wijk Twekkelerveld aan waar we 250
sociale huurwoningen in bezit hebben. Wij investeren daar en op andere locaties
in wijkontwikkeling, omdat je ziet dat dit instrument voor de gehele stad werkt.
De komst van Brede Scholen leidde ook tot een hele discussie of corporaties
daarin zouden moeten investeren, maar je ziet dat deze scholen nu gemeengoed
zijn”. Volgens Van der Veen en Westerink is de totale operatie meer dan
kostendekkend en gaat daarmee niet ten koste van de ontwikkeling en bouw van
sociale huurwoningen. “De huuropbrengsten kunnen we onder meer weer gebruiken
voor de bouw en verhuur van sociale woningbouw. Dat blijft onze core-business,
bezweren Van der Veen en Westerink. De bouw van de ruimtes in het stadion is in
mei begonnen en duurt tot en met eind 2010.

Reageer op dit artikel