nieuws

Stagnatie bij eenderde woningbouwers

woningbouw

In de burgerlijke en utiliteitsbouw worstelt een derde van de hoofdaannemers met stagnatie door een g ebrek aan opdrachten. Sanering van het aantal arbeidsplaatsen is aan de orde van de dag.

De bouwers van woningen en kantoren raken steeds verder in de problemen. De
werkvoorraad is in augustus geslonken tot 6,1 maanden. Vorig jaar zomer konden
de aannemers nog 8,1 maand vooruit. De conjunctuurmeting van het Economisch
Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) wijst uit dat 43 procent van de
woningbouwers de bedrijvigheid af ziet nemen. Een ongeveer even grote groep
meldt een daling van het onderhanden werk. In de sector utiliteit ervaart
slechts 30 procent een daling van de activiteiten. De kantorenbouw ging dan ook
eerder onderuit dan de woonsector en presteert op een erg laag niveau. De
werkvoorraad van de utiliteitsbouwers slonk in augustus tot 5,8 maanden. In de
burgerlijke en utiliteitsbouw wordt bij 34 procent van de bedrijven plannen
gemaakt om de personele sterkte terug te dringen. Vooral in de hoek van de
utiliteit vindt kaalslag plaats. Maar liefst 42 procent van de hoofdaannemers
saneert. Een jaar geleden kwamen de meeste bedrijven nog handen te kort. Slechts
hier en daar vindt het EIB nog b&u-bouwers (3 procent) die denken aan
prijsverhogingen. Een vijfde van de ondernemers daarentegen ziet prijsdalingen
in het verschiet. Het EIB verricht in opdracht van de Europese Commissie
maandelijks een conjunctuurmeting onder ruim 400 hoofdaannemers met tien of meer
personeelsleden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels