nieuws

‘Managen van risico’s best lastig voor corporaties’

woningbouw

Woningcorporaties managen hun risico’s onvoldoende, bleek vorige week uit onderzoek van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). “Hoe hoger het beslisorgaan, hoe minder risico’s men wil nemen”, stelt adviseur risicomanagement Sjoerd Blokpoel van Twijnstra & Gudde.

Blokpoel deed onderzoek bij woningcorporaties en kwam tot bijna vergelijkbare
conclusies als de VTW. “Drie kwart van de corporaties heeft geen beeld wat
risicomanagement is.” Opvallend, vindt Blokpoel. Volgens hem is het een kwestie
van onwil én onkunde. “Door niet te willen weten wat de risico’s zijn, kun je er
ook niet op afgerekend worden. Risicomanagement is meer dan een vinkje zetten
dat men aan risicomanagement gedaan heeft. Het vraagt om betrokkenheid van
iedere bestuurslaag.” “Wat is het ergste dat kan gebeuren?” is volgens Blokpoel
de centrale vraag bij risicomanagement. De vraag wordt gesteld bij het nemen van
belangrijke beslissingen. Voorwaarde is wel dat de doelstellingen helder zijn.
“Als je dat niet vaststelt, heb je ook geen risico’s.”

Klantgericht

Het gaat bovendien niet alleen om beslissingen waar geld mee gemoeid is. Ook
klantgericht werken, de samenwerking met derden en krimp zijn risico’s waar
corporaties mee aan de slag moeten. “Hoe verdeel je bijvoorbeeld de
verantwoordelijkheden bij woonzorgcomplexen? En wat betekent krimp voor de
woningvoorraad?” Ook het beleid om tegemoet te komen aan de individuele wensen
van bewoners is riskant als de afdeling vastgoed moeite heeft maatwerk te
leveren. “Je kunt links beloven, en rechts doen. Als je organisatie niet in
staat is om aan de achterkant uit te voeren wat aan de voorkant is beloofd, heb
je een probleem.” Het risicobewustzijn moet dus omhoog. Dat is best lastig voor
corporaties, weet Blokpoel. “Corporaties hebben maatschappelijke doelen die
minder hard meetbaar zijn. Dat maakt risicomanagement minder makkelijk in te
voeren.” Waarom risicomanagement bij corporaties nog in de kinderschoenen staat,
gaat Blokpoel de komende tijd met de TU Delft verder onderzoeken.

Reageer op dit artikel