nieuws

Kantoor- en woonlocatie Kempenbaan weer in gevaar

woningbouw

De ontwikkeling van de hoogwaardige kantoor- en woonlocatie Kempenbaan in Tilburg loopt mogelijk verdere vertraging op nu de Vereniging Afvalbedrijven saneringsplannen voor een voormalige vuilstort opnieuw dreigt aan te vechten.

Volgens Dick Hoogendoorn, directeur Vereniging Afvalbedrijven, bevatten de
gemeentelijke conceptplannen die hij heeft ingezien geen wijzigingen ten
opzichte van eerdere voorstellen. En daartegen verzette zijn vereniging zich
eerder met succes bij de Raad van State. Die oordeelde dat het gemeentelijke
plan, om 400.000 ton vervuilde grond af te graven en te verwerken in een
geluidswal, in strijd was met wet- en regelgeving. ‘De gemeente wil nu precies
hetzelfde doen, dit keer alleen binnen het kader van de wet Bodembescherming in
plaats van de wet Milieubeheer. Prima, maar ook dan moet ze zich aan
bijbehorende regels houden’, aldus de bestuursrechter. En dat lijkt volgens
Hoogendoorn vooralsnog niet het geval. “Je zult toch moeten afvoeren en storten.
En dat kan alleen met een vergunning in het kader van de wet Milieubeheer.” Hij
verwacht dat de gemeente uiteindelijk onvermijdelijk uitkomt bij één van de
bedrijven van zijn vereniging. De gemeente Tilburg besloot vorig jaar na het
oordeel van de Raad van State een provinciale beschikking terug te geven. Ze
heeft vervolgens overleg gevoerd met provincie en Vereniging Afvalbedrijven over
een alternatieve aanpak. “De beschikking binnen de Wet bodembescherming mogen we
zelf afgeven”, aldus een woordvoerder. “Dat doen we in oktober. En daarna kunnen
we meteen aan de slag.” Het bestaande hergebruikplan wordt daartoe omgevormd tot
een saneringsplan. Details daarvan zijn nog niet openbaar, maar de woordvoerder
bevestigt dat ook in het nieuwe voorstel de vervuilde grond niet naar een
stortplaats gaat.

Kunstgreep

De gemeente kiest voor een kunstgreep omdat het hele project anders
financieel onhaalbaar wordt. Bij het saneringsplan dat de gemeente voor ogen
staat, blijft alle grond op dezelfde locatie en wordt deels hergebruikt. De
kosten bedragen in dat geval 4,3 miljoen euro. Volgens berekeningen van de
Vereniging Afvalbedrijven is de gemeente bij afvoer naar een stortplaats alleen
al een slordige 10 miljoen euro kwijt aan afvalstoffenbelasting. De belasting,
die 90 euro per ton bedraagt, komt bovenop de gewone stortkosten. Dat
bemoeilijkt gebiedsontwikkeling op voormalige stortplaatsen in heel Nederland
ernstig, evenals de sanering ervan. De plannen van projectontwikkelaars
Blauwhoed en AM hebben inmiddels een jaar vertraging opgelopen. Het masterplan
Kempenbaan gaat uit van 100.000 vierkante meter kantoorruimte, 250 woningen en
10.000 vierkante meter voorzieningen, waaronder een transferium, een hotel, een
restaurant en kinderopvang.

Reageer op dit artikel