nieuws

Bewoners ontevreden over balansventilatie

woningbouw

Bewoners van huizen met balansventilatie zijn in meerderheid ontevreden over dit systeem. Dat blijkt uit het rapport Mechanische ventilatie in nieuwbouwwoningen van onderzoeksbureau Rigo Research en Advies uit Amsterdam.

Het rapport meldt dat van de bewoners van meergezinswoningen 59 procent
ontevreden tot zeer ontevreden is over het systeem. Bij de bewoners van
eengezinswoningen ligt dat percentage op 47 procent. Mechanische ventilatie
scoort beter. Bewoners van eengezinswoning zijn voor 32 procent ontevreden tot
zeer ontevreden over het ventilatiesysteem. Dat percentage ligt bij bewoners van
meergezinswoningen op 31 procent. De cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek
onder ruim 2300 bewoners van nieuwbouwwoningen. Het werd verricht in opdracht
van het ministerie van VROM. Aanleiding voor de studie waren klachten over
balansventilatie in de Amersfoortse wijk Vathorst. Een onderzoek uit 2007 wees
op een mogelijk verband tussen gezondheidsklachten en de in die wijk gebruikte
mechanische ventilatiesystemen.

Herrie

De nieuwe studie die deze week naar de Tweede Kamer ging, bevestigt die
indruk. “Er kan zeker een verband worden gelegd tussen de gezondheid van
bewoners en balansventilatie”, zegt een woordvoerder van Rigo. “Een directe
relatie tussen het systeem en luchtwegziekten, is door dit onderzoek niet
aangetoond.” Wel is aantoonbaar dat vermoeidheidsklachten, verkoudheid, droge
huid en hoesten bij het opstaan, verband houden met balansventilatie. De meest
gehoorde klacht over het systeem is dat het veel herrie maakt. Deze geluidhinder
kan bijdragen aan de gezondheidsklachten, meldt het rapport. “Zo kunnen er
directe gezondheidseffecten ontstaan als gevolg van geluidhinder en kunnen
effecten ontstaan via stressreacties of verstoring van de nachtrust.” Ook leidt
geluidhinder ertoe dat bewoners minder ventileren, wat een slechte kwaliteit van
de lucht in huis geeft en de gezondheid benadeelt. Minister Van der Laan kondigt
nader onderzoek aan.

Reageer op dit artikel