nieuws

‘Prijs nieuwbouwwoning was gewoon veel te hoog’

woningbouw

Corporatie Deltawonen doet mee aan ‘De Zwolse Aanpak’, waarbij ontwikkelaars, bouwers, makelaars, corporaties en gemeente de woningmarkt in Zwolle uit het slop proberen te halen. Directeur Evert Leideman blijft echter voorzichtig. “We gaan de risico’s van projectontwikkelaars en aannemers niet zomaar overnemen.”

Evert Leideman krijgt ze regelmatig op bezoek. Projectontwikkelaars,
aannemers en makelaars die ontwikkelposities in de aanbieding hebben. De
directeur van corporatie Deltawonen (15.000 woningen) bestudeert elke aanbieding
serieus, maar wil geen onverantwoorde verplichtingen aangaan. “Het slurpt een
deel van de investeringsmogelijkheden weg. Maar als er markt voor is, de
woningen passen bij onze doelgroep, en goed zijn voor de leefbaarheid en de
ontwikkeling in de wijk, kunnen projecten interessant zijn.” Dat was
bijvoorbeeld het geval in juni van dit jaar. Van Bouwfonds werden 21 te
ontwikkelen woningen gekocht. Deltawonen kon een forse korting bedingen. Ook
werden begin dit jaar 102 eengezinswoningen in Kampen van de noodlijdende bank
Fortis overgenomen. De crisis heeft dus ook zijn voordelen, vindt Leideman. Nog
een positieve ontwikkeling voor woningcorporaties: de stichtingskosten van
nieuwbouwwoningen dalen. “De prijzen van nieuwbouwwoningen lagen gewoon veel te
hoog. Een jaar geleden lukte het niet om een woning onder de 160 à 170 duizend
euro gerealiseerd te krijgen. Oké, soms na zwaar onderhandelen kwam je uit op
150.000 euro.” Een jaar later ziet de wereld er heel anders uit. “Nu zijn wij in
staat om woningen onder de 150.000 euro aan te bieden. Dan heb ik het over mooie
woningen, met drie slaapkamers en een vaste trap naar de tweede verdieping. Dat
is wat mij betreft een positieve bijkomstigheid van de kredietcrisis. Kennelijk
zat er bij de bouwbedrijven te veel vet op het bot.”

Inkoopkant

Hij adviseert andere corporaties nog eens goed naar hun productie te kijken
en met aannemers omde tafel te gaan zitten. “Eigenlijk moet je ervoor zorgen dat
je als corporatie je handen nu vrij hebt. Aan de inkoopkant kun je nu veel
verdienen.” De Zwolse aanpak leidt wat Leideman betreft niet tot blinde
solidariteit. Econoom Arnout Boot waarschuwde de corporaties eerder dit jaar op
te passen voor het overnemen van projectrisico’s van ontwikkelaars. “Je krijgt
alleen de slechte risico’s”, aldus Boot. Leideman is het helemaal met hem eens.
“De echte pareltjes houden ze in hun achterzak.” Toch heeft een aantal
aangeboden ontwikkelposities wel zijn interesse, maar is het niet tot een deal
gekomen omdat Leideman de prijzen te hoog vindt. Later in het jaar zullen die
waarschijnlijk gunstiger zijn, schat de corporatiedirecteur. “Misschien staat
bij hen het water nog onvoldoende tot de lippen.” De aarzeling van Deltawonen om
projecten over te nemen, komt mede omdat de corporatie haar geld heel goed voor
andere dingen kan gebruiken. “Voor het energieverhaal bijvoorbeeld”, zegt
Leideman. De Nederlandse volkshuisvesters hebben afgesproken om de energielabels
van hun bezit op te schroeven. Dat levert volgens de corporatiedirecteur een
lastig maatschappelijk vraagstuk op. “Renovatie van energieonzuinige woningen
kost veel geld. Omdat corporaties nu moeten sturen op kasstromen, ontstaat er
een druk om vooral energieonzuinige woningen te verkopen, en niet de
energiezuinige. Wil je dat? Dat is een vraag die ook de minister zich zal moeten
stellen.” Volgens de corporatiedirecteur moeten minister Van der Laan en Wouter
Bos kiezen: “Òf corporaties zijn maatschappelijke organisaties, òf
ondernemingen. Niet als het de enekeer uitkomt een maatschappelijke organisatie,
en de andere keer een onderneming. En corporaties zijn zeker geen pinautomaat.”
Vanuit haar maatschappelijke rol neemt de corporatie deel aan “De Zwolse
Aanpak”. Gemeente, ontwikkelaars, aannemers, makelaars en corporaties spraken in
maart van dit jaar af om gezamenlijk de woningbouw op gang te houden. Iedere
partij moet wat inleveren. Zo bouwen ontwikkelaars tegen kostprijs en doet de
gemeente wat van de grondprijs af. Samen met het steuntje in de rug van minister
Van der Laan kunnen nu vijf Zwolse projecten voor 1 januari van start.
Deltawonen is bij geen van de projecten betrokken, en krijgt dus niets van het
geld. Met het crisisgeld is het wachten voor Zwolle nu voorbij. Maar met het
overheidsgeld en de Zwolse Aanpak is de woningmarkt en de bijbehorende bouw nog
niet gered, weet de als bedrijfseconoom geschoolde Leideman.
“Stimuleringsmaatregelen zijn natuurlijk prima, maar vooral om te redden wat er
te redden valt. Maar het echte herstel van de woningmarkt hangt met veel meer
dingen samen, met andere sectoren, met de wereldwijde economie. De crisis is
niet zomaar over, daar gaan misschien nog jaren overheen. Dat moeten we gewoon
uitzieken.”

‘De Zwolse Aanpak’

Zwolle is een van de eerste steden waarbij de gemeente, ontwikkelaars,
aannemers, makelaars en corporaties gezamenlijk een strijdplan hadden ontwikkeld
om de woningbouwcrisis te lijf te gaan. In maart lag er een plan. De aanpak in
het kort: ontwikkelaars leveren hun marge in en voorzien kopers van een
overbruggingskrediet; gemeenten verlagen de grondprijs en verlenen uitstel van
betaling; en corporaties kopen projecten op van ontwikkelaars. Evert Leideman
van de Zwolse corporatie DeltaWonen: “Iedereen moest het voelen, op een gelijke
manier.”

Reageer op dit artikel