nieuws

Verzet tegen verhoging tarieven Kadaster groeit

woningbouw

De Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) en de Tweede Kamerfracties van CDA en VVD zijn tegen de aangekondigde tariefverhoging van het Kadaster.

CDA en VVD overwegen een motie in te dienen om de verhoging, die door de
minister van VROM moet worden goedgekeurd, tegen te houden. “Aan de ene kant
steunt het kabinet vanwege de recessie de huizenmarkt met maatregelen, en aan de
andere kant verhoog je op deze manier de kosten”, licht CDA-Kamerlid Ruud van
Heugten toe. Het Kadaster registreert, beheert en verstrekt gegevens over
onroerend goed. Door het inzakken van de huizenmarkt krijgt de instelling veel
minder aktes, hypotheekstukken en meetopdrachten te verwerken. Om de financiële
positie op orde te houden, moeten de tarieven volgens het Kadaster per 1
augustus met 30 tot 70 procent omhoog. CDA en VVD storen zich eraan dat het de
tweede tariefverhoging binnen twaalf maanden is. Zij willen weten wat het
Kadaster doet aan kostenbeheersing en efficiënt werken voordat in 2010 of later
de tarieven worden aangepast.

Ongelukkig

Volgens NVB-directeur Frits Nuss komt de tariefverhoging gezien de crisis op
de woningmarkt op een “bijzonder ongelukkig” moment. “De meeste moeite hebben
wij echter met het feit dat door de verhoging inefficiënte bedrijfsvoering wordt
beloond.” Gisteren hekelde Neprom-directeur Jan Fokkema de voorgenomen
tariefverhoging al.

Reageer op dit artikel