nieuws

‘Stelsel zit stedelijke vernieuwing dwars’

woningbouw Premium

De stedelijke vernieuwing wordt aanzienlijk vertraagd als het nieuwe corporatiestelsel er komt. Dat voorziet Marc Calon, voorzitter van Aedes.

Calon is faliekant tegen het uitgangspunt dat 80 procent van de
corporatiewoningen moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen van
maximaal 28.400 euro. Minister Van der Laan (wonen) wil op dat punt de Europese
Commissie tegemoet komen. Die streeft naar een gelijk speelveld voor spelers op
de woningmarkt. Volgens Calon neemt de minister met het vernieuwde stelsel
afstand van het universele karakter dat het Nederlandse volkshuisvestingsbestel
altijd heeft gekenmerkt: corporaties bieden huisvesting aan iedereen die dat
nodig heeft, niet alleen aan kansarmen.

Lokale afspraken

Ook om praktische redenen is een beperking van de doelgroep volgens Calon
niet goed denkbaar. “Over toewijzing zijn lokaal afspraken gemaakt tussen
corporaties en gemeenten.” De groep net boven de inkomensgrens van 28.400 euro
valt volgens de Aedes-voorzitter tussen de wal en het schip. “De ervaring leert
dat 20 procent van de vrijgekomen woningen in bijvoorbeeld Amsterdam volstrekt
onvoldoende is om urgenten, waaronder stadsvernieuwingskandidaten, te
huisvesten. De stedelijke vernieuwing wordt daardoor aanzienlijk vertraagd.
Conclusie: dit vergt lokale afspraken, geen landelijke normering.”

Calon begrijpt niet goed waarom Van der Laan achter de Europese Commissie aan
hobbelt. “Een beperking van de doelgroep is vanuit Europeesrechtelijk oogpunt
niet nodig. Het is het recht van de lidstaten om diensten van algemeen
(economisch) belang te definiëren. Bij het Verdrag van Lissabon is, op
instigatie van Nederland, al in 2007 een protocol aangenomen dat dit standpunt
bevestigt.” De commissie zou alleen bezwaar kunnen maken tegen de
achtervangpositie van de overheid bij de borging van leningen; dat gebeurt via
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het gaat volgens de Aedes-voorzitter om
een beperkt bedrag als je het vergelijkt met de huur die de corporaties laten
liggen. De Tweede Kamer praat vandaag over devernieuwing van het stelsel.

Reageer op dit artikel