nieuws

Scheveningen krijgt nieuwe pier

woningbouw

Scheveningen krijgt nieuwe pier

Een nieuwe pier en een vergaande herontwikkeling staan Scheveningen te wachten. Dat blijkt uit het masterplan ‘Scheveningen-kust’ dat vrijdag is vastgesteld door het college van Den Haag.

Een grondige renovatie moet van het sleetse uiterlijk van Scheveningen weer
een aantrekkelijke badplaats maken. Wethouder Marnix Norder (Bouwen en wonen,
Den Haag) licht toe: “Scheveningen is achtergebleven in groei, de openbare
ruimte is nu rommelig, met veel verschillende soorten bestrating, gedateerd
straatmeubilair en inferieure materialen.” Een van de belangrijke pijlers is een
nieuwe pier. Dat moet dé attractie van Scheveningen worden. Als het aan Norder
ligt “de plek waar je je vrouw ten huwelijk vraagt.” Er zijn ideeën voor een
hotel, winkels, een aanlegsteiger en bijvoorbeeld een zeezwembad. Verdere
uitwerking volgt als het masterplan in het najaar door de gemeenteraad is
goedgekeurd.

Vier pleinen

Naast de pier ondergaan ook de boulevard, de haven, het dorpshart en de
verkeersdynamiek een aanzienlijke herontwikkeling. Een deel van de huizen in het
havengebied en in de dorpskern wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw. De
haven wordt opnieuw ingericht met ruim 800 woningen, kantoren en commerciële
ruimte. In Scheveningen Bad worden vier pleinen aangelegd. Niet te groot, want
“je waait hier uit je broek”, volgens Norder. Ook verdienen de verkeersstromen
een nieuwe inrichting. Het verkeer zorgt nu voor grote problemen “Iedereen zit
elkaar in de weg”, constateert wethouder Peter Smit (verkeer). Ondergrondse
parkeergarages en eenrichtingsverkeer moeten soelaas bieden. Daarnaast
reserveert de gemeente 250 miljoen euro voor het vernieuwen van tramlijnen en
trammaterieel met ‘RandstadRail-kwaliteit’. De boulevard gaat maart 2010 op de
schop. Stijging van de zeespiegel maakt verhoging van de zeekering in de
boulevard noodzakelijk. De planning van de gebiedsontwikkeling is nog globaal.
“We verwachten 2020 klaar te zijn, maar het hangt af van de financiering en ook
de andere masterplannen spelen een rol”, licht projectleider Ronald Janssen toe.
Hij schat dat het project “ongeveer een miljard euro” gaat kosten.

Reageer op dit artikel