nieuws

Kleine gemeenten falen bij grondverwerving

woningbouw

Kleine gemeenten falen bij grondverwerving

Uit onderzoek van de TU Delft blijkt, dat provincies bij het verwerven van gronden succesvoller zijn dan kleine gemeenten.

Plannen waarbij een beperkte nieuwbouwopgave geld moet genereren voor natuur-
en landschapsontwikkeling lopen vast op te hoge verwachtingen over de opbrengst.
In het hele gebied hopen grondeigenaren op een waardestijging bij bebouwing
(rode bestemming). Maar de beoogde netto opbrengst van de beperkte nieuwbouw
verdampt als alle grond met een groene bestemming een ‘rode’ prijs krijgt. De
veelal kleinere gemeenten, waarvan er vaak een aantal voor het project moet
samenwerken, slagen er niet in de patstelling met de eigenaren te doorbreken,
blijkt uit een analyse van projecten.

Reageer op dit artikel