nieuws

Hoger tarief Kadaster treft ontwikkelaar hard

woningbouw

Neprom is fel gekant tegen de door het Kadaster aangekondigde tariefsverhogingen.

Het stuit de brancheorganisatie tegen de borst dat binnen anderhalf jaar de
Kadasterkosten met 70 procent stijgen, terwijl de afzet van woningen met
eenzelfde percentage is gedaald. “De omvangrijke verhoging van de kosten is voor
de ontwikkelaars onverteerbaar”, schrijft directeur Jan Fokkema in een brief aan
de Tweede Kamer. “Het aandeel van de kadastrale lasten in de bouwkosten van
zeker de woningbouw is zeer substantieel. Het gaat niet alleen om het geld uit
te geven voor het passeren van de akte maar ook om de kosten die zijn verbonden
aan splitsing, onderzoek en meting.”

Fokkema stelt vast dat de kadastrale kosten per grondgebonden woning flink
kunnen oplopen. Omdat de contracten zijn afgesloten tegen oude prijzen, dreigen
de ontwikkelaars tegen een forse schadepost aan te lopen. Bij sommige projecten
gaat het om honderdduizenden euro’s. De Neprom vraagt de vaste Kamercommissie
voor VROM de minister ervan te overtuigen dat hij toestaat dat de tekorten bij
het Kadaster gedurende de crisis mogen oplopen.

Reageer op dit artikel