nieuws

Eindhoven verlaagt grondprijzen

woningbouw

Om het aantal bouwprojecten te laten toenemen, verlaagt Eindhoven de grondprijzen. Daarnaast kunnen panden die duurzaam worden verbouwd uitstel van betaling van de legeskosten krijgen. Dat maakt de gemeente bekend.

Aan de maatregelen zijn voorwaarden verbonden. De lagere grondprijs geldt
alleen voor gebouwen die een ruime voldoende halen op de zogeheten GPR-schaal.
Deze is verbonden aan het computerprogramma GPR Gebouw. Met behulp hiervan kan
de duurzaamheid van nieuw te bouwen woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen in
kaart worden gebracht. Voor bestaande gebouwen is er een aparte versie van GPR
Gebouw.
De gemeente Eindhoven wil de woningbouw in de regio stimuleren vanwege de
economische recessie. Tegelijkertijd ziet het gemeentebestuur hierin een kans om
ambities op het gebied van duurzaam bouwen te realiseren.

Reageer op dit artikel