nieuws

Bouwers betalen te veel boete bij late oplevering

woningbouw Premium

Woningbouwers betalen veel te veel boete bij overschrijding van werkbare dagen. In de koop-aannemingsovereenkomst moet het promillage gehalveerd worden, vindt Woningborg.

Volgens de standaard koop-aannemingsovereenkomst moeten aannemers bij
overschrijding van de werkbare dagen een boete betalen van 0,5 promille per dag.
“Wij hebben berekend dat dit veel te veel is. Het promillage stamt uit de jaren
zeventig en paste bij de prijzen die er toen waren. Sindsdien zijn de
koop-aanneemsommen van nieuwe woningen minstens twee keer zo snel gestegen als
de consumentenprijzen. Daarom hebben wij de bouworganisaties geadviseerd om in
de koop-aannemingsovereenkomst het promillage te halveren naar een 0,25. Daarmee
doe je de consument niets tekort”, zegt directeur Rien Smit van Woningborg.

Schijn

Hij lijkt zich daarmee te bemoeien met een zaak die hem niet aangaat. Maar
dat is schijn. “Wij hebben er wel rechtstreeks mee te maken. Zeker in deze tijd
is niet uit te sluiten dat dit voor een woningbouwer die een boete voor
overschrijding van werkbare dagen moet betalen, net de financiële druppel is die
hem doet omvallen. Als die bouwer met een waarborgcertificaat van ons heeft
gebouwd, kan de schade behoorlijk oplopen.” Dat geldt zeker als het
waarborgcertificaat een volledige afbouwdekking kent inclusief een bovenmatige
dekking van de boete voor overschrijding van werkbare dagen. “Het
GIW-certificaat geeft een afbouwgarantie tot 17 procent van de koop-aanneemsom.
Daarin zit automatisch een begrenzing, die bijvoorbeeld het Stiwoga-certificaat
niet heeft”, aldus Smit. Dat wil niet zeggen dat hij af wil van de
boetebepaling. “Er moet een stok achter de deur blijven voor de bouwer om op
tijd te leveren. Daarom adviseren wij alleen maar om het boetepromillage te
halveren.”

Maximum

Woningborg gaat zelf wel een maximum stellen aan de dekking van
vertragingsschade die wordt gegeven bij faillissement van een bouwer. In het
nieuwe Woningborg-certificaat dat vanaf 1 januari komend jaar het GIW- en het
Stiwoga-certificaat gaat vervangen, wordt een dekking van 50 euro per
kalenderdag gegeven. “Bij overschrijding met twee tot drie maanden – in de
praktijk vaak een direct gevolg van vertraging als gevolg van het faillissement
– krijgen de gedupeerde consumenten dan 3000 tot 4500 euro. Dat vinden we
redelijk als vergoeding. Daar staat tegenover dat wij de afbouw verder regelen
zonder additionele kosten voor de koper van een nieuwbouwwoning”, zegt Smit. Ook
om een andere reden acht hij aftopping noodzakelijk. “Het waarborgcertificaat
moet betaalbaar blijven. Wij vinden het van groot maatschappelijk belang dat er
uitsluitend nieuwbouwwoningen op de markt komen met een certificaat dat
volledige afbouw van de nieuwbouwwoningen dekt”, aldus Smit.

Reageer op dit artikel