nieuws

Bestuurder corporatie: Hooguit 22.000 woningen

woningbouw

De bouwproductie zakt volgend jaar in tot amper 22.000 woningen. Corporatiebestuurder Frank Bijdendijk raadt de professionele voorspellers aan meer oog te hebben voor de geldpositie van opdrachtgevers.

“Het zijn de opdrachtgevers die besluiten of er gebouwd wordt. Niet de
aannemers”, zegt Bijdendijk, ex-directeur van Het Oosten en nu bestuurder van de
grote Amsterdamse corporatie Stadgenoot. Rijksambitie is jaarlijks 80.000
woningen te realiseren. Volgens Bijdendijk zijn de bouwstromen snel aan het
opdrogen. Schudden de projectontwikkelaars vorig jaar nog 40.000 woningen uit
hun mouw, volgend jaar wordt driekwart minder opgestart. Gelijktijdig zakt het
particulier initiatief in van 7000 naar nog slechts 2500 panden. Ook de
beleggers trekken zuinige gezichten. Hun bijdrage daalt volgens de berekeningen
van Bijdendijk van 8000 naar 2000 woningen. De woningcorporaties zijn volgens de
bestuurder niet in staat het gat te vullen dat ontwikkelaars, particulieren en
beleggers laten vallen. Sterker nog: ook de corporaties leveren flink in. Waar
de sociale huisvesters in 2008 er nog in slaagden 20.000 nieuwe eenheden aan het
bestand toe te voegen, zal de oogst in 2010 bestaan uit hooguit 7000 woningen.
Dat corporaties rijk zijn, noemt Bijdendijk een mythe. “De organisaties zijn
solvabel maar niet liquide. De corporaties hebben grote financieringsproblemen.
De stichtingskosten nemen nog steeds toe. En daardoor de niet-rendabele
investeringen. De inkomsten uit verkoop van woningen daarentegen dalen.” Tijdens
een gesprek onder experts, georganiseerd door Mazars Berenschot, verzekerde
Bijdendijk beslist geen doemdenker te zijn. “Mijn conclusies zijn gebaseerd op
zorgvuldige berekeningen. Ik vind dat je moet waarschuwen voor de harde
realiteit.”

Vijf jaar

De corporatiebestuurder verwacht dat de crisis langer gaat duren dan de
meeste mensen nu denken. Misschien wel vijf jaar. In de bouw zullen volgens hem
niet 50.000 banen (zoals het EIB schat) maar zeker 100.000 arbeidsplaatsen
verdwijnen. “Als de recessie drie tot vier jaar duurt, raken we een derde van de
bouwcapaciteit kwijt. Dan eindigen we met oorlogsschade waardoor ook goede
bedrijven onderuit gaan. Als de economie dan weer aantrekt, ontstaat een
prijsexplosie. Mijn idee is: zorg dat er gebouwd blijft worden. Neem de woningen
in huur en verkoop ze als de markt weer aantrekt. De rijksoverheid moet beslist
financieel bijspringen. Het kan toch niet zo zijn dat wij ons als land laten
kisten door vijf jaar rotcrisis”, aldus Bijdendijk.

Reageer op dit artikel