nieuws

Woningaanbod in Holland Rijnland moet omhoog en gevarieerder

woningbouw Premium

De regio Holland Rijnland moet uitgroeien tot de top woonregio van de Randstad. Het woningaanbod moet dan kwalitatief en kwantitatief wel aansluiten op de vraag. Dat staat in de Regionale Structuurvisie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Doordat het woningaanbod afwijkt van wat woningzoekenden willen, vertrekken
vooral veel jonge mensen. Dat heeft funeste gevolgen voor de beroepsbevolking
die nodig is voor de economische ontwikkeling van de Randstad. “Het is dus
noodzakelijk dat er niet alleen voldoende, maar ook gevarieerd wordt gebouwd om
deze doelgroep te behouden”, zo concludeert de structuurvisie. Om die reden zal
30 procent van de 33.000 huizen die in de periode tot 2020 worden gebouwd,
bestaan uit socialesectorwoningen. Het merendeel van de huizen verrijst in de
steden binnen Holland Rijnland. Het gaat om Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude. Hier wonen in totaal zo’n 400.000 mensen.

Groei

Door de nieuwbouw zal het inwonertal van Katwijk groeien van 60.000 naar
80.000. Daardoor wordt de kustplaats een tweede regionaal zwaartepunt naast
Leiden. Naast woningen krijgen de steden ook meer kantoren en bedrijfsterreinen.
Tot 2020 gaat het om 415.000 vierkante meter kantooroppervlakte en 143 hectare
nieuw bedrijventerrein.

Infra

De plannen voor de regio betekenen dat ook de infrastructuur moet worden
aangepast. Rijkswaterstaat is van plan de A4 ter hoogte van Leiden. Zoeterwoude
en Leiderdorp uit te breiden naar twee maal drie rijkstroken. Daarna wordt de
directe omgeving van de weg aangepakt. “Langs de randen van de A4 is ruimte voor
groenontwikkeling, bedrijvigheid, kantoorontwikkeling en woningbouw”, zo meldt
de structuurvisie.

Reageer op dit artikel