nieuws

Wijzigen plan Nieuwe Bijlmer is overbodig

woningbouw

Het bestemmingsplan ‘De Nieuwe Bijlmer’ hoeft niet gewijzigd te worden. Dat vloeit voort uit een uitspraak van de Raad van State.

Het plan behelst onder meer de herinrichting van het Bijlmerpark. Ook staat
de bouw van huizen, bedrijven en scholen langs de randen van dit park en aan de
Gooiseweg op het programma. Nadat gedeputeerde staten van Noord-Holland het
bestemmingsplan had goedgekeurd, gingen omwonenden hiertegen in beroep bij de
Raad van State.
Zo maakte Groot-Geerdinkhof Vereniging van Huiseigenaren, een van de partijen,
bezwaar omdat uitvoering van het bestemmingsplan funest zou zijn voor de
luchtkwaliteit in de omgeving van de Gooiseweg. De vereniging vindt het
onverantwoord woningen, basisscholen en kinderdagverblijven langs deze weg te
bouwen. De lucht zou er verontreinigd zijn. De Raad van State kan zich niet
vinden in de argumenten. Volgens het hoogste rechtscollege is de provincie
Noord-Holland niet zijn boekje te buiten gegaan bij het goedkeuren van het plan.

Reageer op dit artikel