nieuws

Groeigemeenten staan voor massale woningverbetering

woningbouw

Particuliere woningverbetering van tienduizenden huizen moet soelaas bieden aan de sociale problemen die groeigemeenten zoals Lelystad, Zoetermeer, Haarlemmermeer en Emmen boven het hoofd hangen.

Naast renovatie moet sloop en herontwikkeling en het opkopen en moderniseren
van woningen door particuliere vastgoedfondsen worden overwogen. Dat stelt de
G27, het samenwerkingsverband van 27 grote steden, naar aanleiding van een
onderzoek van Ecorys uit Rotterdam. Dit bureau vergeleek de situatie in steden
met zogeheten Vogelaarwijken met die in achttien groeigemeenten, waaronder
Emmen, Lelystad, Haarlemmermeer en Zoetermeer. “In de groeigemeenten van
vandaag, vind je de probleemwijken van morgen”, concludeert de G27. De bedoelde
gemeenten tellen in totaal 36.230 woningen die tussen 1945 en 1970 zijn gebouwd
en 151.415 huizen die tussen 1971 en 1990 verrezen. De te verwachten problemen
concentreren zich in de wijken uit de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw. Volgens het samenwerkingsverband veroudert het woningaanbod daar in rap
tempo. Vaak gaat het om vroegere sociale huurwoningen die aan de huurders zijn
verkocht. In de huidige situatie is het verbeteren van de woningen nauwelijks
mogelijk, omdat de eigenaren geen geld hebben, terwijl het woningbezit
versnipperd is. Dat maakt ingrijpen door gemeenten en corporaties uiterst
moeilijk.

Opkopen

De G27 vindt dat om verpaupering en de daarmee samenhangende sociale
problematiek het hoofd te bieden, een scala aan maatregelen nodig is. Naast
particuliere woningverbetering denkt de organisatie aan het opkopen en
vervolgens moderniseren van woningen. Ook renovatie en het energiezuinig maken
van huizen is een optie, evenals sloop en nieuwbouw. Verder stelt de organisatie
voor particuliere huiseigenaren te steunen met behulp van lagerenteleningen en
subsidies voor onderhoud en energiebesparing. Een ander plan is om in
toekomstige probleembuurten ‘bouwwinkels’ te vestigen. Deze kunnen eigenaren
standaardoplossingen aanbieden voor isolatie en uitbreiding van de woning. Ook
zouden corporaties huizen moeten opkopen om deze te renoveren en te verhuren.

Reageer op dit artikel