nieuws

Ambitieuze plannen voor kuststrook Lelystad

woningbouw Premium

Ambitieuze plannen voor kuststrook Lelystad

Een groot oermoeras met eilandjes die ruimte bieden aan welness, woningen en recreatie voor de kust van Lelystad. Het bureau voor landschapsarchitectuur KuiperCompagnons uit Rotterdam heeft voor de gemeente Lelystad een visie ontwikkeld voor een kuststrook van 20 tot 25 kilometer.

De Flevolandse gemeente werd geconfronteerd met versplinterde toeristische en
recreatieve initiatieven. De kustvisie moet meer duiding gaan geven. Het gebied
waar voor de visie is geschreven strekt zich uit van de Oostvaardersplassen tot
aan de dijk naar Enkhuizen. Het doortrekken van de toekomstige N23 naar de
Markerwaarddijk (N308) creëert mogelijkheden voor initiatieven. In de tekening
zijn de vele wetlands in het Markermeer het meest in het oog springend. Gedacht
wordt aan een groot oermoeras dat qua uitstraling vergelijkbaar is met de
Biesbosch. De locatie bij de Houtribsluizen is geschikt voor horecagelegenheden.
Voor de bestaande Baai van Eesteren moet een kunstmatig eiland worden aangelegd
voor welness. Bij de Noordersluis moet een grootschalig watersportcentrum worden
gebouwd. In de buurt van de Oostvaardersplassen zullen maximaal vijfhonderd
woningen, zowel binnen- als buitendijks, worden gebouwd. Ook is er ruimte voor
stranden en een jachthaven. De visie is ontwikkeld voor de periode 2015 tot
2030. Hoeveel het project gaat kosten is nog niet bekend. De gemeenteraad moet
de kustvisie nog vaststellen.

Reageer op dit artikel