nieuws

Toezicht op corporaties verscherpt

woningbouw Premium

Om misstanden bij woningbouwcorporaties voor te zijn, wordt het toezicht op de sociale huisvesters aangescherpt.

Dat heeft minister Van der Laan (wonen) aangekondigd in een brief aan de
Tweede Kamer. Grond- en vastgoedtransacties van corporaties zullen intensiever
worden gevolgd, nevenfuncties van bestuurders worden onderzocht. Ook zullen
mandaten van directeuren in de gaten worden gehouden en zal niet gemelde
complexgewijze verkoop van woningen aan derden moeten worden toegelicht. De
minister verwacht van de corporaties een “alerter” intern toezicht. Van der
Laan: “Er moet een sterker bewustzijn komen van wat goed en fout is, zodat het
moeilijker wordt voor individuen om op oneigenlijke manier vermogen aan de
corporaties te onttrekken. Als dat toch gebeurt, moet het vroeg worden
gesignaleerd, aangepakt en moet de schade worden verhaald.” Elke corporatie moet
bovendien maatregelen nemen op het gebied van integriteit. Het Centraal Fonds
voor de Volkshuisvesting (CFV) zal jaarlijks een integriteitsmeting doen. Van
accountants en notarissen verwacht de minister dat ze beter opletten. Hij wil
bekijken of het bestaande accountantsprotocol kan worden aangescherpt en gaat
daarover in gesprek met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Aanleiding
voor de maatregelen zijn misstanden bij woningbouwcorporaties Rochdale, SGBB en
Woonbron. De laatste moet een verlies nemen van 70 tot 90 miljoen euro vanwege
het SS Rotterdam-project en komt onder speciaal toezicht.

Reageer op dit artikel