nieuws

Moeizame afwikkeling van bankroet Van Hoogevest

woningbouw

Stroeve onderhandelingen tussen de curatoren van de failliete aannemer Van Hoogevest, de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen en de Koninklijke BAM Groep hebben ertoe geleid dat de bouw van tweehonderd koopwoningen sinds februari stilligt.

Het gaat om bouwprojecten in Aalsmeer, Renswoude en Amersfoort. Van Hoogevest
ging in februari over de kop. Vrijdag bereikten de partijen definitieve
overeenstemming. In mei zetten BAM Woningbouw en BAM-dochter Heilijgers Bouw het
werk voort. Niet alleen moeizame contacten hielden de herstart van de
werkzaamheden tegen. Ook speelde onervarenheid met de gang van zaken na het
faillissement van een aannemer. In het dertigjarig bestaan van de SWK is dit de
tweede keer dat een aannemer door bankroet zijn verplichtingen niet kan na
komen. Voor de curatoren was het faillissement van Van Hoogevest eveneens een
noviteit. Hun eerste zorg was de belangen van de schuldeisers veilig te stellen.
Daarna werd op hun initiatief BAM Woningbouw en Heilijgers Bouw naar voren
geschoven. Voordat deze besloten de bouw over te nemen, werd stevig
onderhandeld. Hetgeen voor nog meer oponthoud zorgde. Daar komt bij dat voordat
de bouw kon worden hervat, eerst moest worden gekeken welke schade er was
ontstaan door het stilleggen van het werk.

Averij

Uit dat onderzoek bleek dat het oponthoud averij had veroorzaakt en bovendien
dat Van Hoogevest slordig was geweest. Verschillende mankementen moesten worden
hersteld. Al met al loopt de schade in de miljoenen euro’s. “Dit is voor ons een
leerproces geweest”, concludeert SWK-directeur Frits Horvers. “We zullen het
noodscenario dat we voor dit soort calamiteiten hebben klaarliggen, aanpassen.
Want in het huidige tijdsbestek is het niet ondenkbaar dat we vaker met dit
soort zaken zullen worden geconfronteerd.” BAM en Heilijgers proberen de
woningen binnen de afgesproken termijn op te leveren. “Maar er is geen garantie
dat het ook lukt. Het wordt een spannende periode.”

Reageer op dit artikel