nieuws

Kabinet broedt op maatregelen voor integrale aanpak krimpgebieden

woningbouw

Het kabinet biedt direct na de zomervakantie de Tweede Kamer een integraal pakket aan aan maatregelen voor krimpgebieden, met name voor Zuid Limburg. Het gaat om voorzieningen ter bestrijding van de gevolgen van de bevolkingsdaling, met name voor de woningbouw.

De bevolkingskrimp in Zuid-Limburg leidt ertoe dat er te veel vastgoed is.
Volgens Jaco Meuwissen, algemeen directeur van Limburgs grootste
projectontwikkelaar, 3W, worden te weinig keuzes gemaakt. Elk gaatje wordt bij
wijze van spreken gevuld, terwijl daarmee de overcapaciteit alleen maar
toeneemt. Leon van Halder, directeur-generaal wonen van het Ministerie van
Wonen, Wijkenen Integratie voegde eraan toe dat de lokale overheden dit probleem
niet aanpakken, en regionaal moeten worden gestuurd. Zowel Meuwissen als Van
Halder was aanwezig op een bijeenkomst van 250 beslissers in de Limburgse
vastgoedwereld. Den Haag heeft een Top Team ingesteld, dat in eerste instantie
de regio Heerlen gaat assisteren bij maatregelen rondom de bevolkingskrimp. Dit
team onder leiding van de ex-bestuurders Jan Mans en Hans Dijkstal zal een
belangrijke rol spelen in het openen van deuren van alle betrokken ministeries
en in het organiseren van de steun om de regio Heerlen en Zuid Limburg hierin op
weg te helpen.

Reageer op dit artikel